43. Положення про суддівство та інші

Модератор: admin

43. Положення про суддівство та інші

Сообщение liver » 02 окт 2012, 09:41

Протокол № 43
засідання Президії Всеукраїнської громадської організації Федерації Го(Бадук,Вейчі) України.
30 вересня 2012 р.

Присутні члени президії: Корольов Дмитро Володимирович;Возніков Костянтин Едуардович;Плющ Юрій Миколайович;Ліверінов Валерій Володимирович;Челишев Олексій Валентинович;Ридзель Сергій Іванович;Лазарев Дмитро Вадимович;Кузь Ольга Володимирівна;Ковальський Олег Олександрович;Платонов Володимир Павлович.

Рішення приймались методом електронного опитування.

Порядок денний:
1. Розгляд положення про суддів з го.
2. Взаємодія з громадською організацією Спортивний комітет України.
3. Розгляд листа від Жураковського Б.М.
4. Розгляд пропозицій щодо взаємодії з Яценко.

1.Слухали:
Ліверінова Валерія Володимировича.

Доповідач запропонував:
Прийняти Положення про суддів з го Всеукраїнської громадської організації Федерації Го(Бадук,Вейчі) України.

Постановили:
Прийняти Положення про суддів з го Всеукраїнської громадської організації Федерації Го(Бадук,Вейчі) України(Додаток 1).

Голосували: "за" - 6 .
Не голосували - 4 (Платонов, Возніков, Кузь, Челишев).

2.Слухали:
Ридзеля Сергія Івановича.

Доповідач запропонував:
1. Підготувати листа, в якому висловити намір про вступ до членів Спортивного комітету України.
2. У разі позитивної відповіді провести переговори з керівництвом Спортивного комітету України про вступ до складу цієї громадської організації. У ході переговорів з'ясувати ступінь корисності спортивного комітету України для УФГО.
3.За підсумками переговорів ухвалити остаточне рішення про вступ до складу Спортивного комітету України.

Постановили:
1. Підготувати листа, в якому висловити намір про вступ до членів Спортивного комітету України. (Відповідальний: Ридзель С.І.)
2. У разі позитивної відповіді провести переговори з керівництвом Спортивного комітету України про вступ до складу цієї громадської організації. У ході переговорів з'ясувати ступінь корисності спортивного комітету України для УФГО. (Відповідальний: Плющ Ю.М.)
3. За підсумками переговорів ухвалити остаточне рішення про вступ до складу Спортивного комітету України.

Голосували: "за" - 5 .
Не голосували - 5 (Платонов, Возніков, Кузь, Ліверінов, Плющ).

3.Слухали:
Корольова Дмитра Володимировича.

Доповідач запропонував:
Доручити Рідзелю С.І. провести юридичну експертизу Статуту Київської федерації го(далі КФГО) і відповісти на питання: Чи Може КФГо вступити до УФГО на правах місцевого осередку, використовуючі Статут КФГО, як Положення про місцевий осередок?

Постановили:
Доручити Рідзелю С.І. провести юридичну експертизу Статуту Київської федерації го(далі КФГО) і відповісти на питання: Чи Може КФГо вступити до УФГО на правах місцевого осередку, використовуючі Статут КФГО, як Положення про місцевий осередок? Термін виконання: 7 днів.

Голосували: "за" - 8 .
Не голосували - 2 (Платонов, Возніков).

4.Слухали:
Плюща Юрія Миколайовича.

Доповідач запропонував:
Запропонувати Яценко письмово сформулювати мету зустрічі та пропозиції до Президії УФГО. Президії розглянути їх і прийняти рішення. Без виконання цієї умови пропозицію про зустріч (або бесіду по Скайпу) відхилити.

Постановили:
Запропонувати Яценко письмово сформулювати мету зустрічі та пропозиції до Президії УФГО. Президії розглянути їх і прийняти рішення. Без виконання цієї умови пропозицію про зустріч (або бесіду по Скайпу) відхилити. (Відповідальний - Корольов Д.В.)

Голосували: "за" - 6, "проти" - 1(Ковальський).
Не голосували - 2 (Платонов, Возніков, Корольов).

Голова засідання _______________ Корольов Дмитро Володимирович

Секретар засідання _______________ Ліверінов Валерій ВолодимировичДодаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Президії
Всеукраїнської громадської організації Федерації Го(Бадук,Вейчі) України
Протокол № 43 від 30 вересня 2012 року

Положення
про суддів з го


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це положення розроблене відповідно до вимог закону України «Про фізичну культуру і спорт», статуту Всеукраїнської громадської організації Федерації Го(Бадук,Вейчі) України(далі УФГО) та визначає умови і порядок присвоєння суддівських звань.
1.2. Суддівство змагань є почесною і відповідальною роботою, що виконується на добровільних засадах.
1.3. Суддями відповідних категорій можуть бути члени УФГО, які мають відповідну підготовку (стаж), приймали участь у суддівствах змагань.
Призначення суддів на змагання відповідного масштабу залежить від рівня їх підготовленості та здійснюється безпосередньо президіями осередків УФГО.

2. Класифікація суддів з го

2.1. Суддя з го 2 категорії
2.2. Суддя з го 1 категорії
2.3. Національний арбітр України з го


3. Порядок присвоєння суддівських категорій

3.1. Право присвоєння суддівських категорій надається:
3.1.1. Суддя 2 категорії – обласним осередкам УФГО, за рішенням президії обласного осередку.
3.1.2. Суддя 1 категорії – кваліфікаційна комісія УФГО згідно клопотанням обласних Федерацій го, Федерацій го м. Києва та м. Севастополя, Федерації го АР Крим.
3.1.3. Національний арбітр України – кваліфікаційна комісія УФГО згідно клопотанням обласних Федерацій го, Федерацій го м. Києва та м. Севастополя, Федерації го АР Крим.
3.2. Кандидатури осіб, поданих на присвоєння суддівських категорій, розглядаються на засіданні президій обласних осередків, кваліфікаційної комісії УФГО (суддя 1 категорії, національний арбітр України).
3.3. Для присвоєння категорій Суддя 1 категорії та Національний арбітр України, необхідно подати клопотання встановленого зразка (додається), 2 фотокартки розміром 3х4 см. ксерокопію паспорта (перша і друга сторінки), довідку щодо суддівства відповідних змагань.
3.4. Для отримання посвідчення Судді 1 категорії та Національного арбітра України потрібно перерахувати суддівський внесок на рахунок УФГО. Сума сбору визначається рішенням Президії УФГО.4. Вимоги до присвоєння суддівських категорій

4.1. Суддя 2 категорії – членам УФГО, які прослухали суддівський семінар, мають стаж суддівства не менше 5 змагань в якості судді або секретаря, на першостях району, міста, області.
4.2. Суддя 1 категорії – тим, що мають категорію «Суддя з го ІІ категорії» і стаж суддівства не менше 2-х років після її присвоєння, стаж суддівства не менше 3-х змагань обласного рівня( в якості головного судді або головного секретаря не менше одного турніру) і 4-х національного рівня (в якості старшого судді не менше 3 турнірів), прослухали 2 суддівських семінари для суддів II категорії, та склали іспити.
4.3. Національний арбітр України:
Присвоюється – тим, що мають категорію «Суддя з го I категорії», стаж суддівства не менше 3-х років після її присвоєння, мають практику суддівства не менше як 5 змагань національного рівня у якості головного судді, заступника головного судді або головного секретаря, приймали участь в організації та проведенні не менше як 2 міжнародних змагань, приймали участь не менше як у 2 семінарах з підготовки суддів I категорії та склали іспит комісії.5. Права та обов’язки суддів

5.1. Суддя має право:
5.1.2. Судити змагання, носити нагрудний суддівський значок відповідної категорії.
5.1.3. Проводити семінари та інструктажі за дорученням президії УФГО та кваліфкомісії.
5,2. Суддя зобов’язаний:
5.2.2. Досконало знати Кодекс Го України, суворо і об’єктивно застосовувати правила у процесі суддівства, сприяти проведенню змагань на високому рівні.
5.2.3. Постійно дбати про підвищення своєї суддівської кваліфікації, передавати свої знання та досвід молодим суддям, брати активну участь в роботі суддівської колегії та пропагувати го як вид спорту.
5.2.4. Вимагати толерантність, дисциплінованість, дотримання правил змагань учасниками, тренерами та представниками.
5.2.5. Бути прикладом дисциплінованості і організованості в період проведення змагань, неупереджено та справедливо вирішувати спірні питання, не передбачені Кодексом Го України, сумлінно ставитись до своїх обов’язків.
5.2.6. Виховувати спортсменів у дусі вимог моралі та етики.


6. Посвідчення та значок.
6.1. Після присвоєння суддівської категорії, судді видається посвідчення та суддівський значок єдиного зразка відповідно до отриманої категорії.
У разі втрати, зіпсування посвідчення або нагрудного значка, дублікати не видаються, а видається довідка за підписом голови кваліфкомісії УФГО.


7. Колегії суддів з го

7.1. Колегії суддів з го створюються при радах колективів фізичної культури, правліннях го-клубів, підприємствах, установах, навчальних закладах, спортивних школах, спортивних комітетах, військових частинах і з’єднаннях, ФСТ і відомчих фізкультурних організаціях за наявності в них не менше 10 суддів з го.
7.2. Колегія суддів з го повинна знаходитись на обліку у відповідній районній чи міській колегії суддів зі спорту.
7.3. Колегія суддів з го первинної фізкультурної організації очолюється президією у складі 3-5 чоловік, що обирається відкритим голосуванням 1 раз у 2 роки на загальних зборах суддів даної організації.
7.4. Районна і міська колегії суддів очолюються президіями в складі 5-7 чоловік, що обираються відкритим голосуванням 1 раз у 2 роки на загальних зборах суддів з го.
7.5. Президії колегій суддів всіх рівнів обирають із свого складу голову президії колегій суддів.
7.6. Президії Кримської республіканської, обласних і національної колегій суддів з го утворюються відповідними федераціями го в складі від 5 до 9 чоловік строком на 4 роки. Головою президії колегії суддів обирається один із членів президії федерації, який готує склад президії колегії суддів для затвердження президією федерації. Президія колегії суддів створює постійні або тимчасові комісії із суддівського активу; проводить навчально-методичну, організаційну, кваліфікаційну роботу по призначенню суддів на проведення змагань, пропаганди, з обліку та інші, в разі необхідності.
7.7.Склад комісій, їх рішення затверджуються президією відповідної Федерації го.8. Зміст роботи президії колегії судів:

8.1 Президія колегії судів:
8.1.1. Здійснює роботу щодо забезпечення підготовки і проведення змагань силами суддів, які об’єднанні в дану колегію.
8.1.2. Заслуховує звіти головних суддів про підсумки проведення змагань.
8.1.3. Здійснює інспектування підготовки і проведення змагань шляхом призначення інспекторів.
8.1.4. Організовує заходи по підвищенню культури проведення змагань, пропаганди спорту і роботі з глядачами.
8.1.5. Організовує вивчення практики застосування правил з го, обмін досвіду роботи суддівських колегій і провідних суддів.
8.1.6. Здійснює підготовку і підвищення кваліфікації суддівських кадрів шляхом організації семінарів, нарад, конференцій, консультацій, періодичного проведення атестації суддів, екзаменує на знання правил змагань, перегляд суддівства змагань, тощо.
8.1.7. Розглядає матеріали щодо присвоєння суддівських категорій, веде особистий облік роботи суддів.
8.1.8. Розглядає матеріали про зняття категорії суддям, які не виконують своїх обов’язків, або за скоєні провини.
8.2. Президія колегії суддів у випадку невиконання своїх зобов’язань може бути достроково розпущена рішенням Федерації го, при якій вона створена.
liver
Модератор форума
 
Сообщения: 1927
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 00:16

Вернуться в Протоколы 2012 года

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron