Страница 1 из 1

6. Про доповнення до регламенту роботи Президії

СообщениеДобавлено: 14 фев 2012, 00:01
liver
Протокол № 6
засідання Президії Всеукраїнської громадської організації Федерації Го(Бадук,Вейчі) України.
30 січня 2012 р.

Присутні члени президії: Корольов Дмитро Володимирович;Возніков Костянтин Едуардович;Плющ Юрій Миколайович;Ліверінов Валерій Володимирович;Челишев Олексій Валентинович;Ридзель Сергій Іванович;Лазарев Дмитро Вадимович;Кузь Ольга Володимирівна, Ковальський Олег Олександрович.

Рішення приймались методом електронного опитування.

Порядок денний:
Про доповнення до регламенту роботи Президії Всеукраїнської громадської організації Федерації Го(Бадук,Вейчі) України на інтернет-форумі.

Слухали:
Челишева Олексія Валентиновича.
Доповідач запропонував доповнити п.8 регламенту роботи Президії на інтернет-форумі словами:
"У разі однієї пропозиції автоматично застосовується голосування з варіантами голосів: "За", "Проти"; двох пропозицій і більше - покрокове голосування в порядку зростання номерів пропозицій."

Постановили:
Затвердити п.8 регламенту роботи Президії Всеукраїнської громадської організації Федерації Го(Бадук,Вейчі) України на інтернет-форумі у наступній редакції:
8. Сигналом для початку голосування є формулювання Секретарем готових пропозицій. У разі однієї пропозиції автоматично застосовується голосування з варіантами голосів: "За", "Проти"; двох пропозицій і більше - покрокове голосування в порядку зростання номерів пропозицій.

Голосували: "за" - 5, "утримався" - 3(Возніков,Корольов,Лазарев).
Не голосували - 1(Плющ).

Голова засідання _______________ Корольов Дмитро Володимирович

Секретар засідання _______________ Ліверінов Валерій Володимирович